Ý kiến chỉ đạo của GĐ Sở GDĐT về tình hình giáo dục của huyện Long Phú